Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

Khu 2 Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

02733923219

xeomayrestaurant@gmail.com

Điểm đặc trưng

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Hóa đơn đỏ

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)