Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

3 Lãnh Binh Cẩn Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

02733872008

quehuongrestaurant@gmail.com

Điểm đặc trưng

Nhạc acoustic

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)