Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt

Di tích Lăng Tứ Kiệt

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02733872223

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: tourismtgg@gmail.com

Địa chỉ: 30/4, thị trấn Cai Lậy, Phường 1, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Lăng Tứ Kiệt nằm trên đường 30 tháng 4, thị xã Cai Lậy, là nơi thờ 4 vị anh hùng: Long, Thận, Rộng, Đước những người đã gắn liền với các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm vào giữa thế kỷ XIX.
Ngay cổng lăng mộ là 2 câu đối thể hiện tầm vóc và khí phách anh hùng của bốn ông “Tứ vị anh hùng vị quốc hi sinh vĩnh niệm. Kiệt nhân nghĩa cử tinh thần bất khuất lưu tồn”. Bên trong được chia thành 2 khu: Chính tẩm và Nhà mộ. Chính tẩm là nơi đặt bàn thờ, lư hương đôi hạc, chính giữa có bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và bài vị. Phía sau là nhà mộ có 4 ngôi mộ tượng trưng dán gạch tráng men sáng đẹp. Hàng năm vào ngày 25 tháng Chạp, nhân dân thị xã Cai Lậy làm lễ giỗ rất trang trọng, thành kính tưởng nhớ các ông đã vì nước quên mình, nêu cao tấm gương sáng ngời cho người hậu thế noi theo.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Lăng Tứ Kiệt nằm trên đường 30 tháng 4, thị xã Cai Lậy, là nơi thờ 4 vị anh hùng: Long, Thận, Rộng, Đước những người đã gắn liền với các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm vào giữa thế kỷ XIX.
Ngay cổng lăng mộ là 2 câu đối thể hiện tầm vóc và khí phách anh hùng của bốn ông “Tứ vị anh hùng vị quốc hi sinh vĩnh niệm. Kiệt nhân nghĩa cử tinh thần bất khuất lưu tồn”. Bên trong được chia thành 2 khu: Chính tẩm và Nhà mộ. Chính tẩm là nơi đặt bàn thờ, lư hương đôi hạc, chính giữa có bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và bài vị. Phía sau là nhà mộ có 4 ngôi mộ tượng trưng dán gạch tráng men sáng đẹp. Hàng năm vào ngày 25 tháng Chạp, nhân dân thị xã Cai Lậy làm lễ giỗ rất trang trọng, thành kính tưởng nhớ các ông đã vì nước quên mình, nêu cao tấm gương sáng ngời cho người hậu thế noi theo.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí