Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang
Garden Ville Tiền Giang

Garden Ville Tiền Giang

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0977394777

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: tourismtgg@gmail.com

Địa chỉ: 189 Tổ 8 Ấp Lương Ngãi Xã Mỹ Lương, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Địa điểm lưu trú, nghỉ dưỡng với view nhìn ra sân vườn, sông nước

Bản đồ

Giới thiệu

×

Địa điểm lưu trú, nghỉ dưỡng với view nhìn ra sân vườn, sông nước

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí