Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Định

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Khu du lịch cù lao Thới Sơn

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Lễ hội Nghinh Ông Vàm Láng

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà hàng Làng Việt

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Hải Yến Computer

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00