Di tích chiến thắng Giồng Dứa

Di tích chiến thắng Giồng Dứa

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02733872223

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: tourismtgg@gmail.com

Địa chỉ: xã Long Định, Phường 1, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Tượng đài chiến thắng Giồng Dứa được xây dựng năm 1985, trên diện tích 8.826 m2. mô tả trận đánh do đồng chí Trần Văn Trà chỉ huy. Ngày 25 tháng 04 năm 1947 quân ta đã tiêu diệt đoàn xe chính phủ bù nhìn Lê Văn Hoạch, triệt phá 14 xe của địch, tiêu diệt gần 43 tên địch bắt sống 7 tên. Di tích chiến thắng Giồng Dứa thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, cách thành phố Mỹ Tho 10 km về hướng Tây.
Di tích chiến thắng Giồng Dứa ngoài tượng đài còn xây dựng các công trình khác như:  Công viên, vườn hoa, cây cảnh, hồ cảnh bao bọc xung quanh. Di tích chiến thắng Giồng Dứa được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2004.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Tượng đài chiến thắng Giồng Dứa được xây dựng năm 1985, trên diện tích 8.826 m2. mô tả trận đánh do đồng chí Trần Văn Trà chỉ huy. Ngày 25 tháng 04 năm 1947 quân ta đã tiêu diệt đoàn xe chính phủ bù nhìn Lê Văn Hoạch, triệt phá 14 xe của địch, tiêu diệt gần 43 tên địch bắt sống 7 tên. Di tích chiến thắng Giồng Dứa thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, cách thành phố Mỹ Tho 10 km về hướng Tây.
Di tích chiến thắng Giồng Dứa ngoài tượng đài còn xây dựng các công trình khác như:  Công viên, vườn hoa, cây cảnh, hồ cảnh bao bọc xung quanh. Di tích chiến thắng Giồng Dứa được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 2004.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí