Vị ngọt khóm Tân Phước

19/12/2022 117 0

Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cây khóm đã làm nên "cuộc cách mạng", giúp hàng vạn nông dân vùng đất phèn Tân Phước, tỉnh Tiền Giang từng bước ổn định cuộc sống.

Những bài viết liên quan