[THAM QUAN] Trường Nguyễn Đình Chiểu

30/12/2022 94 0

Với trên 140 năm hình thành và phát triển, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho (Collège de Mytho) là di sản vô giá của Tiền Giang nói riêng và nhân dân Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Nơi đây là địa chỉ đỏ, là nơi đào tạo nhiều cán bộ lãnh đạo cách mạng Việt Nam; là cái nôi ươm mầm cho nhiều nhà khoa học, nhiều viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ, nhà quân sự và nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Những bài viết liên quan