Coach Hung Hieu (Station Ap Bac)

313 Ấp Bắc, Đạo Thành, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đt: 0273 3956 666

Xe khách Tân Lập Thành (Trạm chính)

2/12 Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đt: 0273 3667 777

Bến xe Duy Quý

12/8A Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đt: 0273 3914 444

Bến Xe Tiền Giang

42 Ấp Bắc, Phường 10, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Đt: 0733 955 152