BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tien Giang

Đt: 0273 3887 160

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Số 02 Hùng Vương, Phường 1, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Đt: 0273 3 872 363

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG KHU ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU

Số 10 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Đt: 0273 3850850