BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tien Giang

Số điện thoại: 0273 3887 160

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Số 02 Hùng Vương, Phường 1, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.

Số điện thoại: 0273 3 872 363

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG KHU ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU

Số 10 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Số điện thoại: 0273 3850850