Lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Định

Xã Gia Thuận, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang
svhttdl@tiengiang.gov.vn
02733872223

Dịch vụ

Mô tả

Lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Định (20 tháng 8 Dương lịch) được tổ chức tại đền thờ ông ở thị xã Gò Công và đình Gia Thuận huyện Gò Công Đông vào ngày Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định tuẫn tiết 20 tháng 8 năm 1864. Vào ngày lễ giỗ, đông đảo người dân trong tỉnh và du khách thập phương về dự lễ. Ở thị xã Gò Công có thêm lễ rước linh và dâng hoa tại tượng đài anh hùng dân tộc Trương Định. Lễ giỗ ông là lễ hội lớn của nhân dân Gò Công…

Những điểm lân cận

Bản đồ