Lễ giỗ anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân

tại quê nhà, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
svhttdl@tiengiang.gov.vn
02733872223

Dịch vụ

Mô tả

Sau ba lần bị bắt vì cùng người dân khởi nghĩa chống thực dân Pháp, Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân bị giặc Pháp xử chém tại quê nhà xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Lễ giỗ được tổ chức tại đền thờ ông vào ngày 15 tháng 04 Âm lịch. Hàng năm, nhân dân các tỉnh thành trong khu vực và bà con dòng tộc về dự lễ rất đông.

Những điểm lân cận

Bản đồ