Lễ hội Kỳ Yên Vĩnh Bình

Đình Vĩnh Lợi, Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tỉnh Tiền Giang
svhttdl@tiengiang.gov.vn
02733872223

Dịch vụ

Mô tả

Lễ hội Kỳ Yên của đình Vĩnh Bình (thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây) là lễ hội Kỳ Yên lớn nhất của tỉnh Tiền Giang. Hàng năm, vào trung tuần tháng Chạp Âm lịch (từ ngày 14 đến ngày 16), người dân tại Vĩnh Bình lại nô nức đón lễ hội. Lễ hội bao gồm các nghi thức cúng rước, tế lễ các vị thần và những bậc tiền bối có công với địa phương. Trong lễ hội, có nghi thức đưa linh vị đến miếu Thánh Mẫu Thiên Y A Na sau đó rước về đình Vĩnh Bình. Sau cùng du khách sẽ được xem các nghi lễ tống gió độc ra biển với mô hình là những con tàu được kết bằng giấy và hoa đăng rực rỡ.

Những điểm lân cận

Bản đồ