Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018

30/10/2018 1755 1
Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại hội trường Sở, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 với sự tham dự của 70 đại biểu.

Chiều ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại hội trường Sở, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 với sự tham dự của 70 đại biểu.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi những nhận thức và bài học kinh nghiệm, liên hệ với nhiệm vụ chuyên môn gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với 08 tham luận được trình bày như: Tham luận "Công tác phối hợp giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể-Yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong thực hiện dân chủ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch" của Công đoàn cơ sở; Chi bộ Nghiệp vụ tham luận chủ đề "Phong cách khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh"; Tham luận "Phong cách dân chủ nhưng quyết đoán theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Chi bộ Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp; Chi bộ Bến tàu thủy du lịch tham luận chủ đề "Phong cách lãnh đạo sâu sát và Khéo dùng người, trọng dụng người tài theo tư tưởng Hồ Chí Minh";….

Buổi tọa đàm giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên đề ra những giải pháp thiết thực, gắn với nhiệm vụ, chức trách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu