Khách sạn mê kong

Số 8 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
mail@google.com
0266451212

Dịch vụ

Mô tả

test

Những điểm lân cận

Bản đồ