Khai trương cổng thông tin Du lịch tỉnh Tiền Giang

11/01/2019 11/01/2019

Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang

2050 0

Ngày 11/01/2019, Sở VHTTDL Tiền Giang sẽ phối hợp VNPT Tiền Giang tổ chức Lễ khai trương cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Tiền Giang. Địa điểm: Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang.