Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

10 30/4 Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

0903613520 - 02733882352

tourismtgg@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật: 02733872223; Email: tourismtgg@gmail.com

Điểm đặc trưng

Nhạc acoustic

Buffet

Phòng riêng

Tổ chức sinh nhật/offline

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)