Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 07:00

171B Anh Giác Phường 3, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

02633902699

khanhtrung13@gmail.com

Điểm đặc trưng

Tổ chức sinh nhật/offline

Đặt bàn trước

Wifi miễn phí

Hóa đơn đỏ

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)