Address: Thị trấn Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Phone: 02733824707

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Yến Nga

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)