Address: Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Phone: 0918180771

Email: tourismtgg@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Thiên Phú

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)