25/10 Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Quan Minh Hotel

Introdution

  • Miễn phí wifi tất cả các phòng

  • Wifi công cộng

  • Máy điều hòa

  • An ninh (24h)

  • Quầy lễ tân (24h)

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)