Address: Xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Phone: 0273391699

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Nhất Minh

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)