Phường 1, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Minh Tâm

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)