Address: 21, 117 Đường Võ Việt Tân Phường 4, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Phone: 0982393031

Email: kingpalace2020@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

King Palace

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

400,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

280,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)