Address: Xã Phú An, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Phone: 0905252888

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Hoa Tuấn

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

280,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)