Address: Xã Tân Bình, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang

Phone: 0795844887

Email: tourismtgg@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn Gia Khang

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)