Đình Long Hưng
Đình Long Hưng
Đình Long Hưng
Đình Long Hưng
Đình Long Hưng

Đình Long Hưng

Price: Free

Phone: 02733872223

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 07:00 - Close Time: 18:00

Email: tourismtgg@gmail.com

Address: xã Long Hưng, Phường 1, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

Nói đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11 năm 1940 tại Mỹ Tho người ta nghĩ ngay tới đình Long Hưng tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành. Đây là trụ sở chỉ huy, trung tâm của cuộc khởi nghĩa, nơi lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của nước ta tung bay trong đêm khởi nghĩa. Đình được lập từ thế kỷ XIX và bị cháy nhiều lần trong chiến tranh, vốn được thờ thần Hoàng và Tả quân Lê Văn Duyệt - một công thần của triều Nguyễn. Ngày nay, đình được dựng lại tại khu vực đình cũ, trong khuôn viên rộng rãi gồm 1 nhà trưng bày hiện vật Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên cạnh là nhà thờ bà Nguyễn Thị Thập, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940. Đặc biệt còn 1 cây bàng nơi treo cờ đỏ sao vàng đầu tiên nước ta.

Map

Introdution

×

Nói đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tháng 11 năm 1940 tại Mỹ Tho người ta nghĩ ngay tới đình Long Hưng tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành. Đây là trụ sở chỉ huy, trung tâm của cuộc khởi nghĩa, nơi lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên của nước ta tung bay trong đêm khởi nghĩa. Đình được lập từ thế kỷ XIX và bị cháy nhiều lần trong chiến tranh, vốn được thờ thần Hoàng và Tả quân Lê Văn Duyệt - một công thần của triều Nguyễn. Ngày nay, đình được dựng lại tại khu vực đình cũ, trong khuôn viên rộng rãi gồm 1 nhà trưng bày hiện vật Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bên cạnh là nhà thờ bà Nguyễn Thị Thập, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940. Đặc biệt còn 1 cây bàng nơi treo cờ đỏ sao vàng đầu tiên nước ta.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment