Di tích Chiến thắng Cổ Cò
Di tích Chiến thắng Cổ Cò
Di tích Chiến thắng Cổ Cò
Di tích Chiến thắng Cổ Cò
Di tích Chiến thắng Cổ Cò
Di tích Chiến thắng Cổ Cò

Di tích Chiến thắng Cổ Cò

Price: Free

Phone: 02733872223

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 07:00 - Close Time: 18:00

Email: tourismtgg@gmail.com

Address: QL1A Xã An Thái Đông, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Trận Cổ Cò diễn ra ngày 22 tháng 01 năm 1947 (nhằm ngày mùng 1 Tết Đinh Hợi) là trận phục kích của 3 đại đội chi đội 17, 18 và đại đội trường quân chính khu 8, cùng du kích huyện Cái Bè đánh tiểu đoàn Leon cơ giới Pháp ở khu vực Cổ Cò, diệt và làm bị thương hơn 170 tên, là trận đánh lớn đầu tiên trên chiến trường khu 8, góp phần chặn đứng âm mưu bình định nông thôn Nam bộ của địch. Di tích Chiến thắng Cồ Cò thuộc xã An Thái Đông, huyện Cái Bè.

Map

Introdution

×

Trận Cổ Cò diễn ra ngày 22 tháng 01 năm 1947 (nhằm ngày mùng 1 Tết Đinh Hợi) là trận phục kích của 3 đại đội chi đội 17, 18 và đại đội trường quân chính khu 8, cùng du kích huyện Cái Bè đánh tiểu đoàn Leon cơ giới Pháp ở khu vực Cổ Cò, diệt và làm bị thương hơn 170 tên, là trận đánh lớn đầu tiên trên chiến trường khu 8, góp phần chặn đứng âm mưu bình định nông thôn Nam bộ của địch. Di tích Chiến thắng Cồ Cò thuộc xã An Thái Đông, huyện Cái Bè.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Attractions

Entertainment