Lịch trình tại Tiền Giang

Lịch trình tại Tiền Giang
 • From date 01/11/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 6 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 07:00
  Khách Sạn MeKong Mỹ Tho 4,200,000 đ

  , , Phường 4, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

 • 09:42
  Siêu Thị Co.opMart Free

  , , Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

 • 12:09
  Free

  , , Xã Đông Hòa Hiệp, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

 • 15:16
  Khu du lịch cù lao Thới Sơn 100,000 đ

  , , Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Day 2 2 places
 • 07:00
  Trại Rắn Đồng Tâm 60,000 đ

  , , Xã Bình Đức, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang

 • 09:18
  Khu du lịch cù lao Thới Sơn 100,000 đ

  , , Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.