Phường 5, Thị xã Gò Công, Tien Giang Province

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Như Hồng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)