Address: Kênh 2B Xã Phước Lập, Huyện Tân Phước, Tien Giang Province

Phone: 0933456988

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ 99

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)