Address: Số 3, Lê Lợi, phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang Phường 1, Huyện Châu Thành, Tien Giang Province

Phone: 0908107516

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Nguyễn Hoàng Dũng

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)