Address: Nguyễn Trọng Dân Xã Long Hưng, Thị xã Gò Công, Tien Giang Province

Phone: 0933999548

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Nhà nghỉ Ngọc Như

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)