Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt
Di tích Lăng Tứ Kiệt

Di tích Lăng Tứ Kiệt

Price: Free

Phone: 02733872223

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: tourismtgg@gmail.com

Address: 30/4, thị trấn Cai Lậy, Phường 1, Huyện Cai Lậy, Tien Giang Province

Lăng Tứ Kiệt nằm trên đường 30 tháng 4, thị xã Cai Lậy, là nơi thờ 4 vị anh hùng: Long, Thận, Rộng, Đước những người đã gắn liền với các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm vào giữa thế kỷ XIX.
Ngay cổng lăng mộ là 2 câu đối thể hiện tầm vóc và khí phách anh hùng của bốn ông “Tứ vị anh hùng vị quốc hi sinh vĩnh niệm. Kiệt nhân nghĩa cử tinh thần bất khuất lưu tồn”. Bên trong được chia thành 2 khu: Chính tẩm và Nhà mộ. Chính tẩm là nơi đặt bàn thờ, lư hương đôi hạc, chính giữa có bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và bài vị. Phía sau là nhà mộ có 4 ngôi mộ tượng trưng dán gạch tráng men sáng đẹp. Hàng năm vào ngày 25 tháng Chạp, nhân dân thị xã Cai Lậy làm lễ giỗ rất trang trọng, thành kính tưởng nhớ các ông đã vì nước quên mình, nêu cao tấm gương sáng ngời cho người hậu thế noi theo.

Map

Introdution

×

Lăng Tứ Kiệt nằm trên đường 30 tháng 4, thị xã Cai Lậy, là nơi thờ 4 vị anh hùng: Long, Thận, Rộng, Đước những người đã gắn liền với các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm vào giữa thế kỷ XIX.
Ngay cổng lăng mộ là 2 câu đối thể hiện tầm vóc và khí phách anh hùng của bốn ông “Tứ vị anh hùng vị quốc hi sinh vĩnh niệm. Kiệt nhân nghĩa cử tinh thần bất khuất lưu tồn”. Bên trong được chia thành 2 khu: Chính tẩm và Nhà mộ. Chính tẩm là nơi đặt bàn thờ, lư hương đôi hạc, chính giữa có bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và bài vị. Phía sau là nhà mộ có 4 ngôi mộ tượng trưng dán gạch tráng men sáng đẹp. Hàng năm vào ngày 25 tháng Chạp, nhân dân thị xã Cai Lậy làm lễ giỗ rất trang trọng, thành kính tưởng nhớ các ông đã vì nước quên mình, nêu cao tấm gương sáng ngời cho người hậu thế noi theo.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Food

Attractions

Entertainment