Address: Đường 868, ấp phú thuận, Xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy, Tien Giang Province

Phone: 0918949667

Email: tourismtgg@gmail.com

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách Sạn Sơn Trà

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

200đ /1 night Phòng Superior Gia đình 1 giường đôi

300đ /1 night Phòng tiêu chuẩn Standard (STD)

160đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 2 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)