Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến
Khu Du lịch làng yến

Camera tour

Introdution

Price: Free

Phone: 0902622223

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: info@KDLlangyen.com

Address: 877B xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, Tien Giang Province

Khu du lịch sinh thái làng Yến nằm trên Đường tỉnh 877, thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Nếu mới đến đây lần đầu bạn có thể để ý đoạn gần Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Map

Introdution

×

Khu du lịch sinh thái làng Yến nằm trên Đường tỉnh 877, thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang. Nếu mới đến đây lần đầu bạn có thể để ý đoạn gần Ủy ban nhân dân xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment