Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút

Camera tour

Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút

Price: Free

Phone: 02733872223

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: tourismtgg@gmail.com

Address: xã Kim Sơn, Phường 1, Huyện Châu Thành, Tien Giang Province

Đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 01 năm 1785, trên sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút quân Tây Sơn cùng nhân dân địa phương dưới sự chỉ huy của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ đã làm nên chiến thắng lẫy lừng, tiêu diệt gần 5 vạn quân ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Nam của Tổ quốc. Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút hiện tọa lạc tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nằm bên bờ sông Tiền, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 12km. Với tổng diện tích hơn 2ha gồm 3 nhà trưng bày: Khu trưng bày tranh ghép gốm và nhiều hiện vật liên quan đến trận đánh; khu trưng bày bộ sưu tập 546 hiện vật lớn nhỏ bao gồm những phương tiện vận chuyển sử dụng và vũ khí của cả hai bên; khu Nhà cổ Nam bộ: 03 gian, 2 chái và 48 cột gỗ căm xe, mái ngói âm dương, có diện tích 225 m2 . Trong nhà các vật dụng được xếp đặt nhằm tái hiện lại cuộc sống những người dân phú nông của đất Nam Bộ xưa. Ngày 2/12/1992 ... View more

Map

Introdution

×

Đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 01 năm 1785, trên sông Tiền, đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút quân Tây Sơn cùng nhân dân địa phương dưới sự chỉ huy của người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ đã làm nên chiến thắng lẫy lừng, tiêu diệt gần 5 vạn quân ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Nam của Tổ quốc.
Di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút hiện tọa lạc tại xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nằm bên bờ sông Tiền, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 12km. Với tổng diện tích hơn 2ha gồm 3 nhà trưng bày: Khu trưng bày tranh ghép gốm và nhiều hiện vật liên quan đến trận đánh; khu trưng bày bộ sưu tập 546 hiện vật lớn nhỏ bao gồm những phương tiện vận chuyển sử dụng và vũ khí của cả hai bên; khu Nhà cổ Nam bộ: 03 gian, 2 chái và 48 cột gỗ căm xe, mái ngói âm dương, có diện tích 225 m2 . Trong nhà các vật dụng được xếp đặt nhằm tái hiện lại cuộc sống những người dân phú nông của đất Nam Bộ xưa.
Ngày 2/12/1992 di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia và đến ngày 31/12/2014 đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment