Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh
Đình Đồng Thạnh

Introdution

Price: Free

Phone: 02733872223

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Address: ấp Lợi An, Xã Đồng Thạnh, Huyện Gò Công Tây, Tien Giang Province

Một ngôi đình cổ kính nằm trên vùng đất Đồng Sơn nổi tiếng trù phú ngày xưa, do năm 1979 một phần của Đồng Sơn được sáp nhập với xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây nên nhân dân gọi là đình Đồng Thạnh. Đình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX và được xây lại vào đầu thế kỷ XX, với lối kiến trúc cổ, khá nguy nga. Trong đình có nhiều bức tranh đắp nổi mô tả cảnh sinh hoạt của địa phương vào thế kỷ XIX. Trên bờ nóc thượng lương đắp nổi các tượng La Hán mang yếu tố Phật giáo.

Map

Introdution

×

Một ngôi đình cổ kính nằm trên vùng đất Đồng Sơn nổi tiếng trù phú ngày xưa, do năm 1979 một phần của Đồng Sơn được sáp nhập với xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây nên nhân dân gọi là đình Đồng Thạnh. Đình được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX và được xây lại vào đầu thế kỷ XX, với lối kiến trúc cổ, khá nguy nga. Trong đình có nhiều bức tranh đắp nổi mô tả cảnh sinh hoạt của địa phương vào thế kỷ XIX. Trên bờ nóc thượng lương đắp nổi các tượng La Hán mang yếu tố Phật giáo.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Food

Entertainment