Lễ hội chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút

ĐT864, xã Kim Sơn, Phường 1, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
svhttdl@tiengiang.gov.vn
02733872223

Service

Description

Trận Rạch Gầm - Xoài Mút là trận thủy chiến lớn nhất và oanh liệt nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của vùng đất phía Nam Tổ quốc. Ngày 20 tháng 01 hàng năm, vào những năm chẵn, tại khu di tích tổ chức lễ hội “Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút” diễn ra trong 2 ngày với rất nhiều hoạt động như: Thả diều, đua thuyền trên sông, hội thi “Chim, hoa, cá, kiểng”, chưng mâm ngũ quả… rất sôi động, cùng với các hoạt động văn nghệ.
Kỷ niệm chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút là sự kiện văn hóa nhiều ý nghĩa cũng là niềm tự hào về quê hương Tiền Giang.

Near by

Map