BÒ TƠ BA TẤN    

34 Đường Phạm Thanh Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang - 0366699630

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Bò Tơ Ba Tấn Mỹ Tho-Tiền Giang là một địa điểm được sắp xếp trong danh mục Nhà Hàng và Bò Tơ Ba Tấn Mỹ Tho-Tiền Giang nằm ở địa chỉ Mỹ Tho. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin của doanh nghiệp trong khu vực từ các liên kết. Đây là một trang web rất hữu ích giúp bạn tìm kiếm thông tin chi tiết của một địa điểm và chỉ dẫn đường đi đến Bò Tơ Ba Tấn Mỹ Tho-Tiền Giang.

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines: Typical local dish

Average Price / People: 200,000đ

Distinctive features

Offline/ birthday place

Reservation table

Free Wifi

Red invoice

Payment by card

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

34 Đường Phạm Thanh Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tien Giang Province

0366699630

amthu3mien@gmail.com

Technical Support Line: 02733872223; Email: tourismtgg@gmail.com

Distinctive features

Offline/ birthday place

Reservation table

Free Wifi

Red invoice

Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)