Address: xã Đông Hòa, Huyện Châu Thành, Tien Giang Province

Phone: 0907183688

Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn

Cổng TTĐT Du Lịch

Khách sạn A&P

Introdution

Discovery room

Book a room to enjoy and relax with friends and family

180,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đôi

120,000đ /1 night Phòng tiêu chuẩn 1 giường đơn

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)